Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL


Strop SIRCONTEC LCC 66 je určený pre občianske a bytové stavby pričom jeho jednotlivé nosné prvky je možné prispôsobovať požiadavkám stavby a tým vytvoriť ekonomicky optimálnu skladbu stropov.
Pre svoju nízku vlastnú hmotnosť je veľmi vhodný pri rekonštrukciách a vložných stropoch.
 
Konštrukcia LCC 66 sa skladá z trapézového plechu, ktorý spolu s nosníkom tvorí nosnú štruktúru stropu. Výplňovú a vyrovnávaciu vrstvu tvorí penobetón SIRCONTEC v modifikácii PBG-50, na ktorý sa aplikuje roznášacia vrstva (poter) a ten slúži ako podložka pre nášľapnú podlahovú vrstvu.
V odôvodnených prípadoch, ktoré určuje statik, je možné nosník  z konštrukcie vynechať a ako nosná štruktúra ostane len trapézový plech vhodného typu.
V prípade, že je potrebné zabezpečiť útlm krokového a vzduchom vedeného hluku sa medzi vyrovnávaciu vrstvu vkladá vložka z penového PE a do podhľadu umiestni akustická izolácia z minerálneho vlákna.

Spoločnosť SIRCONTEC môže na vyžiadanie poskytnúť podklady potrebné na navrhovanie stropov LCC 66.
 
Bližšie informácie nájdete nižšie v časti Dokumenty k stiahnutiu
 
Ilustračné foto zo zhotovenia medziposchodia si môžte prezrieť vo Fotogalérii. 

Dokumenty k stiahnutiu:


TL_137_PBG_25-60 Podlahy.pdf
CMS system RoskaSoft © 2005-2010