Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL

1. Čo je to PENOBETÓN SIRCONTEC, ako si ho mám predstaviť?
Penobetón je homogénna zmes zatvrdnutého cementu a vzduchových pórov, jeho štruktúra v reze sa veľmi podobá napr. na štruktúru pórobetónovej tvárnice.
PENOBETÓN SIRCONTEC sa vyznačuje stálosťou kvality, efektívnym a rýchlym spôsobom výroby, v neposlednom rade aj jednoduchým a rýchlym spôsobom ukladania a spracovania.
 
2. Aké sú hlavné zložky penobetónu?
Zjednodušene povedané penobetón sa vyrába z zmiešaním cementu s vodou čím vznikne cementové mlieko. Do tohto mlieka sa následne vmieša technická pena.
 
3. Aký cement je možné použiť na výrobu penobetónu?
Všetky bežne dostupné druhy, najčastejšie sa používa CEM II 32,5R menej už CEM I 42,5R.
 
4. Čo je to technická pena, ako sa vyrába?
Technická pena je hustá mierne kašovitá hmota bielej farby. Vyrába sa v penogenerátore zmiešaním penotvorného koncentrátu s vodou a so vzduchom. Jej kvalita má rozhodujúci vplyv na výsledné vlastnosti penobetónu.
 
5. Na čo sa najčastejšie používa penobetón SIRCONTEC?
PENOBETÓN SIRCONTEC sa v súčasnosti používa hlavne na zhotovovanie vyrovnávacích vrstiev podláh bytových stavieb. Nahradzuje v tejto vrstve doposiaľ používaný doskový polystyrén alebo dosky z minerálneho vlákna.
 
6. Prečo je výhodné použiť PENOBETÓN SIRCONTEC na zhotovenie vyrovnávacej  vrstvy podlahy?
Jeho použitie prináša rad výhod. Je to hlavne jednoduché a rýchle zmonolitnenie nerovností nosnej dosky, ktoré sú z najväčšej časti tvorené inštalačnými rúrkami vedenými po nosnej doske.
Použitím PENOBETÓNU SIRCONTEC sa vytvára rovina, na ktorú sa veľmi jednoducho aplikujú ďalšie vrstvy podlahy – protihluková izolácia, roznášacia vrstva (poter) a nášľapná vrstva. Najväčšou prednosťou použitia PENOBETÓNU SIRCONTEC je podstatne vyššia produktivita práce ako pri použití doskových výplňových materiálov – spracováva sa ako samonivelačný poter.
 
7. Aké sú ceny?
Z pohľadu stavby ako odberateľa je predajná cena 1 m3 PENOBETÓNU SIRCONTEC vč. montáže spravidla vždy nižšia ako cena 1 mdoskového materiálu obvykle používaného na zhotovenie vyrovnávacej vrstvy podlahy. Tiež rýchlosť pokládky je u penobetónu neporovnateľne vyššia.
 
8. Aká je priemerný denný výkon pracovnej skupiny?
Pracovná skupina spravidla pozostáva zo 4 pracovníkov a ich denný výkon sa pohybuje od 500 do 800 m2 za pracovnú smenu pri priemernej hrúbke penobetónu SIRCONTEC 4 cm. Denný výkon je ovplyvnený členením plochy.
 
9. Spĺňajú podlahy s PENOBETÓNOM SIRCONTEC požiadavky stanovené platnými normami?
Samozrejme, inak by ich už nebolo zrealizovaných niekoľko 100 tis m2 v rôznych krajinách. Všetky skladby podláh navrhovaných spoločnosťou SIRCONTEC prešli odbornými posúdeniami a skúškami.
 
10. Môžu sa penobetónom zaliať vykurovacie rúrky podlahového kúrenia?
Nie, penobetón SIRCONTEC má výrazné tepelno izolačné vlastnosti a nie je schopný dobre viesť teplo. Pre porovnanie: Na dosiahnutie rovnakého tepelného odporu ako u polystyrénu je potrebná približne trojnásobná hrúbka PENOBETÓNU SIRCONTEC v modifikácii PBG 40.
 
11. Za akých podmienok je možné aplikovať PENOBETÓNY SIRCONTEC?
V stručnosti sa dá povedať, že za podmienok, ktoré sú obvyklé pre aplikáciu podlahových poterov. Tzn. za teplôt atmosféry a podkladu nad  + 8 °C a bez prítomnosti prievanu a intenzívneho slnečného žiarenia.
 
12. Kedy sa dá na PENOBETÓN SIRCONTEC aplikovať ďalšia vrstva ?
Spravidla je to možné ihneď po nadobudnutí pochôdznej pevnosti čo býva obvykle skôr ako 72 hodín od naliatia na nosnú dosku.
 
13. Môže sa na penobetón priamo nalepiť dlažba?
Nie, pod dlažbu je vždy nutná roznášacia vrstva - poter.
 
14. Aké potery je vhodné použiť a v akých hrúbkach?
Všetky bežne na trhu dostupné. Veľmi vhodné je použitie prefabrikovaných poterov a to či samonivelačných anhydritových prípadne sádrových alebo cementových nesamonivelačných.
U anhydritových a sádrových sa hrúbka obvykle pohybuje od 35 mm a cementových od 40 mm.

15. Čo je to POLYSTYRÉNOVÝ BETÓN, z čoho sa skladá?
Polystyrénový betón je homogénnou zmesou cementového pojiva, vody, polystyrénových častíc a prísad. Jeho objemová hmotnosť sa v podmienkach technológie SIRCONTEC pohybuje spravidla v rozmedzí 350 - 600 kg/m3.
 
 
16. Kedy a na čo je vhodné použiť POLYSTYRÉNOVÝ BETÓN?
Spravidla na zhotovenie spádovej vrstvy strechy a na tento účel je najvhodnejší variant PsB 50.
Polystyrénový betón je možné použiť aj na zhotovenie vyrovnávacej vrstvy podlahy, je to však, zvlášť pri veľkých stavbách, menej ekonomické ako použitie PENOBETÓNU SIRCONTEC.
 
17. Prečo je na výrobu PENOBETÓNU výhodné použiť zariadenie MS 1000 ?
Zariadenie MS 1000 zabezpečuje stálu kvalitu vyrábaného PENOBETÓNU SIRCONTEC a minimalizuje chybovosť pri výrobe a tým aj reklamácie kvality.
 
18. Do akej vzdialenosti a výšky je možné čerpať PENOBETÓN SIRCONTEC?
Zatiaľ najväčšia vzdialenosť čerpania bola 280 m hadíc s prevýšením 15 m a prevýšenie 81 m pri dĺžke hadíc 130 m.
CMS system RoskaSoft © 2005-2010