Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL


Prísada FP1 je určená na výrobu polystyrénbetónu SIRCONTEC.

Dávkuje sa v zariadení MS 1000 do zámesovej vody, ešte pred nasypaním cementu.
V cementovom mlieku vytvára vzduchové póry a umožňuje vmiešanie polystyrénovej drte, čím vznikne homogénna zmes, ľahko čerpateľná na miesto spracovania.
 Prevzdušňujúca prísada FP1 spĺňa požiadavky noriem a predpisov platných v EÚ.
Spoločnosť SIRCONTEC dodáva FP1 spravidla v plastových 25 až 30 kg kanistroch.
 
Konkrétne technické informácie o FP1 nájdete nižšie v časti Dokumenty k stiahnutiu.

Dokumenty k stiahnutiu:


TL_Chemia.pdf
CMS system RoskaSoft © 2005-2010