Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL

 

Vyrovnávacie vrstvy podláh

Ľahké betóny

Polystyrén

Minerálna vlna

Piesok

Penobetón

Polystyrénbetón

Vlastnosti a parametre materiálu

Materiál

Tekutina

Kaša

Dosky

Dosky

Sypký materiál

 

Cement, piesok, voda            a pena, (popolček)

Cement, piesok, voda, EPS drť a prísada, (pena)

Napenený koplén, styropor, atď.

Kamenné alebo sklenené vlákno

Môže obsahovať biologické podiely

Výroba materiálu

Na stavenisku v mobilnom zariadení

Na stavenisku v mobilnom zariadení

Len vo výrobnom závode

Len vo výrobnom závode

Len v ťažobnom závode

Viazanosť technológie

SIRCONTEC

Ekostyrén, Heidelberg, Politech, SIRCONTEC, atď.

Rôzni výrobcovia

Rôzni výrobcovia

Rôzni výrobcovia

Suchá hustota [kg/m³]

od 330

od 300

18 - 25

100-120

1750

Pevnosť v tlaku [N/mm²]

od 0,45

od 0,4

 --------

 --------

 -------

Koef. tepelnej vodivosti λ [W/mK]

od 0,085

od 0,07

od 0,036

od 0,033

0,950

Útlm krokového hluku

Vynikajúci najmä v tlmení nízkych frekvencií

Vynikajúci najmä v tlmení nízkych frekvencií

Nedostatočný pri tlmení nízkych frekvencií

Dobrý v tlmení nízkych frekvencií

Dobrý v tlmení nízkych frekvencií

Starnutie

S vekom získava na pevnosti ako konvenčný betón

S vekom získava na pevnosti ako konvenčný betón

Pri zaťažení môže vznikať trvalá deformácia

Pri zaťažení môže vznikať trvalá deformácia

Nie

Veľkosť a tvar prvku [mm]

Tekutina,                                               vyplní priestor ideálne

Kaša,                                                  vyplní priestor ideálne

Doska            1000x500xhrúbka

Doska            1000/1200x500/600xhrúbka

Sypký materiál vyplní priestor

Aplikácia materiálu a vlastnosti vrstvy

Spracovanie pri aplikácii

Samonivelačný,                                    len vibračná rúrka

Väčšinou strhávacia lata, niekedy vibračná rúrka

Pokladanie s prirezaním na rozmer => vysoké riziko vzniku akustických a tepelných mostov

Pokladanie s prirezaním na rozmer => riziko vzniku akustických a tepelných mostov

Zrovnanie strhávacou latou

Prácnosť zhotovenia

Veľmi nízka

Stredná

Veľmi vysoká,                                    zarezáva sa medzi rúrky

Veľmi vysoká,                                      zarezáva sa medzi rúrky

Veľmi vysoká

Rýchlosť aplikácie

Mimoriadne vysoká

Vysoká

Nízka

Nízka

Veľmi nízka

Rovinnosť povrchu vrstvy

Veľmi dobrá

Veľmi dobrá po zahladení

Nedostatočná,                                   potrebná nadvýroba poteru

Nedostatočná,                              potrebná nadvýroba poteru

Dobrá,                                             ľahko sa však poruší

CMS system RoskaSoft © 2005-2010